ข่าวกิจกรรม

26 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิทยา สะศรีสังข์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) พร้อมด้วย นายธนสิทธิ ศิริวารินทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงราย นำโดยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงราย ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน พูดคุยกับประชาชน ห้ามทำการลักลอบเผาป่า และขอความร่วมมือไม่จุดไฟเผาป่า โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการป้องกันไฟป่า ร่วมถึงถึงพิษภัยของไฟป่า ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชน ท้องที่บ้านปูไข่ ตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามข้อสั่งการของ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก "เคาะประตูบ้าน" เพื่อสร้างความเข้าใจการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM2.5 กับผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชน

เปิดอ่านจำนวน 4 ครั้ง

25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ร่วมให้การต้อนรับ นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะโดยขอให้เฝ้าระวังเรื่องการเกิดไฟป่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูกาลของไฟป่า โดย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงได้มีการจัดชุดเฝ้าระวังไว้ครอบคลุมพื้นที่อย่างดี แต่ก็ขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป ในภาพรวม อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีการจัดการได้อย่างเรียบร้อยดี โดยขอเป็นกำลังใจให้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและเจ้าหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาติและยินดีที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนการทำงาน ต่อไป

เปิดอ่านจำนวน 10 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th