ข่าวกิจกรรม

3 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติล้ำกก (เตรียมการ) ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพชุดที่ 6 สายตรวจส่วนกลางสายที่ 2 ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ พบชายจำนวน 1 ราย ทำการบุกรุก ใช้เครื่องตัดหญ้าแผ้วถางพื้นที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย เขตแปลงปลูกป่าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวย ปี 2531 ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)ได้ดำเนินจับกุม/ตรวจยึด รวมพื้นที่บุกรุก 0-2-94 ไร่ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สรวย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย แจ้งความตาม ปจว.ข้อที่ 2 คดีอาญาที่ 189/2567 ยึดทรัพย์ที่ 116/2567 ลว.3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.09 น.

เปิดอ่านจำนวน 21 ครั้ง

2 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอายุวัฒก์ แพอ่อน หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และทำฝาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ ท่านประเสริฐ จิตต์พลีชีพ (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็นประธานในพิธี โดยมีนายอำเภอเมืองเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย รองปลัดอบจ. นายกและผู้บริหารเทศบาลดอยฮาง ตำรวจสภ.แม่ยาว ทหารมทบ. 37 กอ.รมน.เชียงราย ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ตัวแทนข้าราชการทุกภาคส่วน ประธานและที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ อาจารย์สุรสิทธิ์แกนนำตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ แสดงความจงรักภักดี สืบสาน รักษา และต่อยอด ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการป่านี้มีผลผู้คนรักกัน และจัดทำฝายแกนดิน เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

เปิดอ่านจำนวน 27 ครั้ง

2 มิถุนายน 2567 นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการประสานงานจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จังหวัดพะเยา ณ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการตรวจติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงอาคารควบคุมการปิด-เปิดน้ำ และคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายปกครองตำบลบ้านเหล่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านเหล่า ณ จุดสกัดและบูรณาการร่วมอ่างเก็บน้ำแม่ปืม โดยมีนายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม และกำนันตำบลบ้านเหล่า เป็นผู้ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วม พร้อมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บริจาคเงินจำนวน 24,000 บาท เข้าสู่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านเหล่า ของวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตำบลบ้านเหล่า ต่อไป

เปิดอ่านจำนวน 25 ครั้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-05-28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
2024-06-12 ส่วนอุทยานแห่งชาติ
2024-06-12 ส่วนอุทยานแห่งชาติ
2024-06-12 ส่วนอุทยานแห่งชาติ
2024-06-12 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
2024-06-12 ส่วนอุทยานแห่งชาติ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th