Responsive image


3 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

3 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) นำโดย นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าหน่วยงานราชการในสังกัด ให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2–3 ธันวาคม 2565 ณ สนามบินเก่า (ฝูงบิน 416) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลินิก ทส. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชมประเพณีการละเล่นของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าและบริการจากทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายที่มาจากทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลต่าง ๆ นอกจากมีการแสดงบนเวที ประกอบด้วย วงดนตรีโฟลก์ซองของเจ้าหน้าทีอุทยานแห่งชาติ วงเดอะ กู๊ด ไลฟ์ จากเวทีไมค์ทองคำ เต๋อ เชิญยิ้ม ไก่ เดอะวอยซ์ และไข่มุก เดอะวอยซ์

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th