Responsive image


28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:30 น. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:30 น. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน กลุ่ม ศูนย์ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th