เคลียร์ดราม่า ค่าเข้าถ้ำหลวง แพงจริงหรือคุ้มค่า ? สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15


เปิดอ่านจำนวน 558 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th