หน่วยงานภายใน
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ส่วนอำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 เชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จัน
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่จัน
ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สาย
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานเชียงราย
ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงแสน
ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงของ
สวนรุกขชาติโป่งสลี
สวนรุกขชาติ 80 พรรษา มหาราชินี

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 02/03/2023

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th
  • 2023 © All Rights Reserved.
  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
  • |
  • BY AdminICT