นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15ว่าที่ ร.ต.ธนัทพัชร์ ประสมทรัพย์

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า


นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ


นายปราปต์ เหมะสุทธินันท์

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษนายปรีชา ทองคำเอี่ยม

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


นายบัณฑิต วุฒินนท์ชัย

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ


นายพงษ์ศิริ จิตบาน

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่านายวิจิตร มิตรรวมเสรี

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร


นายชาคริต อุตรพงศ์

ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์


นายจีระศักดิ์ แสนขัติ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการนางรุ่งศรัณย์ บันลือศักดิ์ชัย

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


นายจีระศักดิ์ แสนขัติ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)


นายบุญธรรม สมาธิ

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย


อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th
  • 2023 © All Rights Reserved.
  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
  • |
  • BY AdminICT