4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น. นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม นายเสกสรร มูลอินต๊ะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ นายวราฤทธิ์ ไชยสาร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย นางสาวศุภรัตน์ รัตนจักร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ นายประวัติ คำหล่อ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง นายกิตติพงษ์ พรมจักร หัวหน้าวนอุทยานร่องคำหลวง และนางสาวผกามาศ น้องดี ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ได้ร่วมดำเนินการประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำปืม อุทยานแห่งชาติแม่ปืม โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยห้วหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และราษฎรจิตอาสาเข้าร่วมพิธี


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 81 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th