4 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า เป็นวิทยากร ให้ความรู้ และวิธีป้องกัน ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาน ณ หอประชุมโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 46 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th