4 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวิจิตร มิตรรวมเสรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำ สบอ.15 (เชียงราย) ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำ สบอ.15 (เชียงราย) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 2 สบอ.15 (เชียงราย) เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนและร่วมปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายป่าไม้ ในกรณีที่ นายเศกสันติ์ กองศรี ทูลถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ การบุกรุกผืนป่าของนายทุนในพื้นที่บ้านดอยสะโง้ หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 54 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th