3 กรกฎาคม 2567 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฯ และสายตรวจปราบปรามฯ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ออกลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) บริเวณท้องที่บ.ปางเกาะทราย ม.6 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ผลการลาดตระเวนฯ พบปัจจัยนิเวศและภัยคุกคามหลายจุด แต่ไม่พบการกระทำผิดซึ่งหน้าแต่อย่างใด


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 43 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th