27 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ออกติดตามการปฏิบัติงานของจุดเฝ้าระวังไฟป่า และปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ท้องที่ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 44 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th