12 พฤศจิกายน 2566 นายกมล แฝงบุบผา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ในการตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายในการจัดตั้ง War Room การปฏิบัติการไปป่า ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 64 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th