6 พฤศจิกายน 2566 นายสุวรรณ์ อินฝั้น หัวหน้าบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ พร้อมด้วย หน่วยงานบูรณาการฯ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ ร่วมต้อนรับนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย ให้ขวัญกำลังใจ พร้อมสนับสนุนเสบียงในการออกตรวจลาดตระเวนแก่ชุดลาดตระเวน Smart Patrol อุทยานแห่งชาติขุนแจ รับฟังการบรรยายการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติบูรณาการเชิงพื้นที่ ผ่านโมเดลพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ และปลูกต้นไม้ (รวงผึ้ง) เป็นที่ระลึกในการตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติขุนแจในครั้งนี้


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 67 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th