ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

นายปรีชา ทองคำเอี่ยม
ประกาศจังหวัดพะเยา: "มาตรการ 60 วันอันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด" ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 16 เมษายน 2561
วันที่ลงข่าว: 31/01/2018