ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

นายปรีชา ทองคำเอี่ยม
ประกาศจังหวัดเชียงราย: งดเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด 17 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2561
วันที่ลงข่าว: 07/01/2018