Responsive image


23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00น.- 16.00น. นายชวนากร พรมรังฤทธิ์ หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า

23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00น.- 16.00น. นายชวนากร พรมรังฤทธิ์ หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ให้กับราษฏรในโครงการ ฯ เรื่อง การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และการผลิตและการใช้เชื้อราบิวเวอเรียเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช จัดฝึกอบรมโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา(เกษตรที่สูง) ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านหนองห้า

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th