Responsive image


10 พฤศจิกายน 2565 นายเสกสรร มูลอินต๊ะ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

10 พฤศจิกายน 2565 นายเสกสรร มูลอินต๊ะ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และ​เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม​ในโครงการจิตอาสาบริบาลสัตว์​ป่า​ ณ​ ที่ทำการเขต​รักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​เวียง​ลอ​ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th