Responsive image


10 สิงหาคมเวลา 08:30-12.00 น สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสันติสุข- บ้านขุนกำลังต.ขุนควร

10 สิงหาคมเวลา 08:30-12.00 น สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสันติสุข- บ้านขุนกำลังต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดีด้วยหัวใจ"ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่โครการฯ,จนท.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา,ราษฎร,และคณะครู-นักเรียน รร.บ้านสันติสุข รวมจำนวน 70 คน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินพิธีการดังนี้ 1.พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2.พิธีปลูกป่าเทิดพระเกียรติในพื้นที่โครงการจำนวน 1 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกประดู่ เพกาและต๋าว รวม 200 กล้า 3.พิธีแจกกล้าทุเรียน จำนวน 1,000 กล้าและกล้าสักทอง จำนวน 1,000 กล้า แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ 4. พิธีปลูกข้าวใน"โครงการ 90 ไร่ 90 พรรษามหามงคลต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชีวิตชาวนาไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนายสงวน กันตะบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th