Responsive image


8 สิงหาคม 2565 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

8 สิงหาคม 2565 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ร่วมเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยนำป่าไหลหลาก ท้องที่บ้านธาตุขิงแกง หมู่ที่ 9 ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th