Responsive image


4 สิงหาคม 2565 นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

4 สิงหาคม 2565 นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรมราษฎรพิทักษ์ป่า ดำเนินการออกติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน / ชุมชนเครือข่าย รสทป.เวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ นายสงวน ศรีวิชัย พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายราษฎร์พิทักษ์ป่าบ้านแม่ห่าง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th