Responsive image


1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2565 โดยมีผู้อำนวยการส่วน กลุ่ม ศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th