Responsive image


30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (Word Ranger Day) ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย นายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ผู้อำนวยการส่วน กลุ่ม ศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รวมจำนวน 350 นาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับการถ่ายทอดสดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th